کاغذ تحریر
null

پیشنهادات سردبیر

کاغذ تحریر

کاغذ تحریر

این کاغذ دارای سطحی بافت‌دار و با قدرت جذب و نفوذ مرکب بالا می‌باشد، بصورتی که می‌توان با جوهر روی هر دو طرف کاغذ نوشت بدون اینکه مرکب به سمت دیگر کاغذ نفوذ و یا نشت کند. از کاغذ تحریر می‌توان در چاپ‌های رنگی از نوع جوهر افشان و یا مرکبی، نظیر دستگاه افست و یا پرینترها استفاده نمود.

ادامه مطلب

null

جدیدترین مطالب

کاغذ تحریر

کاغذ تحریر

این کاغذ دارای سطحی بافت‌دار و با قدرت جذب و نفوذ مرکب بالا می‌باشد، بصورتی که می‌توان با جوهر روی هر دو طرف کاغذ نوشت بدون اینکه مرکب به سمت دیگر کاغذ نفوذ و یا نشت کند. از کاغذ تحریر می‌توان در چاپ‌های رنگی از نوع جوهر افشان و یا مرکبی، نظیر دستگاه افست و یا پرینترها استفاده نمود.

ادامه مطلب