چاپ آنلاین انواع کارت ویزیت دورگرد چاپ ویژه

طراحی و چاپ آنلاین انواع کارت ویزیت با برش دورگرد با روکش، مقوا و ضخامت‌های متفاوت در ابعاد دورگرد بزرگ، دورگرد ویزیتی و دورگرد مربع

فیلترها

کارت ویزیت دورگرد بزرگ (30)

کارت ویزیت دورگرد مربع (8)

کارت ویزیت دورگرد ویزیتی (3)

کارت ویزیت لمینت مات دورگرد بزرگ

504,000 تومان

کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی طلاکوب دورگرد مربع

1,007,000 تومان

کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب دورگرد مربع

749,000 تومان

کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی طلاکوب دورگرد بزرگ

1,265,000 تومان

کارت ویزیت (PVC) 760 میکرون دورگرد بزرگ

1,106,000 تومان

کارت ویزیت (PVC) 500 میکرون دورگرد بزرگ

818,000 تومان

کارت ویزیت (PVC) 300 میکرون دورگرد بزرگ

720,000 تومان

کارت ویزیت سلفون مات مخملی دورگرد بزرگ

659,000 تومان

کارت ویزیت طلاکارت لمینت براق دورگرد بزرگ

912,000 تومان

کارت ویزیت سلفون مات مخملی طلاکوب دورگرد بزرگ

1,030,000 تومان

کارت ویزیت لمینت برجسته دورگرد بزرگ

529,000 تومان

کارت ویزیت سلفون براق دورگرد بزرگ

261,000 تومان

کارت ویزیت سلفون مات دورگرد بزرگ

261,000 تومان

کارت ویزیت کتان لمینت امباس طلاکوب دورگرد بزرگ

1,000,000 تومان

کارت ویزیت کتان لمینت امباس دورگرد مربع

432,000 تومان

کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی دورگرد مربع

693,000 تومان

کارت ویزیت کتان لمینت امباس طلاکوب دورگرد مربع

712,000 تومان

کارت ویزیت کرافت دورگرد بزرگ

399,000 تومان

کارت ویزیت کتان لمینت امباس دورگرد بزرگ

611,000 تومان

کارت ویزیت کتان امباس طلاکوب دورگرد بزرگ

735,000 تومان

کارت ویزیت سلفون مات مخملی طلاکوب و موضعی دورگرد بزرگ

1,224,000 تومان

کارت ویزیت کتان امباس دورگرد بزرگ

332,000 تومان

کارت ویزیت کارتی (شومیز) دورگرد بزرگ

309,000 تومان

کارت ویزیت طرح چرم دورگرد بزرگ

325,000 تومان