سفارش آنلاین تراکت (فلایر) _ چاپ ویژه

سفارش آنلاین طراحی و چاپ انواع تراکت (فلایر) در ابعاد B3 ,A3 ,B4 ,A4 ,B5 ,A5 ,B6 ,A6 و … بر روی انواع کاغذ‌های تحریر، صدفی، کرافت، کتان، گلاسه و کارتی

فیلترها

تراکت A6 و B6 (11)

تراکت A5 و B5 (15)

تراکت A4 و B4 (15)

تراکت A3 و B3 (7)

تراکت A6 تحریر 80 گرم

قیمت از 181,000 تومان

تراکت مربع کوچک تحریر 80 گرم

قیمت از 121,000 تومان

تراکت سایز واقعی A4 کارتی 140 گرم

1,237,000 تومان 
1,175,150 تومان

تراکت سایز واقعی A5 کارتی 140 گرم

645,000 تومان 
612,750 تومان

تراکت سایز واقعی A6 تحریر 80 گرم

قیمت از 227,000 تومان

تراکت B3 گلاسه 170 گرم

3,123,000 تومان 
2,966,850 تومان

تراکت سایز واقعی A3 گلاسه 135 گرم

2,061,000 تومان 
1,957,950 تومان

تراکت A3 تحریر 80 گرم

قیمت از 1,444,000 تومان

تراکت B3 کرافت 80 گرم

قیمت از 1,418,000 تومان

تراکت A3 گلاسه 135 گرم

قیمت از 1,709,000 تومان

تراکت B3 تحریر 100 گرم

قیمت از 1,928,000 تومان

تراکت سایز واقعی A3 تحریر 80 گرم

قیمت از 1,656,000 تومان

تراکت B4 تحریر 100 گرم

قیمت از 1,006,000 تومان

تراکت B4 گلاسه 170 گرم

1,612,000 تومان 
1,531,400 تومان

تراکت A4 کرافت 80 گرم

قیمت از 772,000 تومان

تراکت B4 کرافت 80 گرم

قیمت از 739,000 تومان

تراکت A4 تحریر 80 گرم

قیمت از 667,000 تومان

تراکت A4 گلاسه 170 گرم

قیمت از 1,203,000 تومان

تراکت B4 گلاسه 135 گرم

قیمت از 1,252,000 تومان

تراکت B4 تحریر 80 گرم

قیمت از 985,000 تومان

تراکت A4 گلاسه 135 گرم

قیمت از 841,000 تومان

تراکت سایز واقعی A4 کتان 120 گرم

قیمت از 1,129,000 تومان

تراکت سایز واقعی A4 تحریر 100 گرم

قیمت از 931,000 تومان

تراکت سایز واقعی A4 تحریر 80 گرم

قیمت از 837,000 تومان