سفارش آنلاین تراکت (فلایر) _ چاپ ویژه

سفارش آنلاین طراحی و چاپ انواع تراکت (فلایر) در ابعاد B3 ,A3 ,B4 ,A4 ,B5 ,A5 ,B6 ,A6 و … بر روی انواع کاغذ‌های تحریر، صدفی، کرافت، کتان، گلاسه و کارتی

فیلترها

تراکت A6 و B6 (11)

تراکت A5 و B5 (15)

تراکت A4 و B4 (15)

تراکت A3 و B3 (7)

تراکت A6 تحریر 80 گرم

224,000 تومان

تراکت مربع کوچک تحریر 80 گرم

150,000 تومان

تراکت سایز واقعی A4 کارتی 140 گرم

1,388,000 تومان

تراکت سایز واقعی A5 کارتی 140 گرم

723,000 تومان

تراکت سایز واقعی A6 تحریر 80 گرم

294,000 تومان

تراکت B3 گلاسه 170 گرم

3,618,000 تومان

تراکت سایز واقعی A3 گلاسه 135 گرم

2,358,000 تومان

تراکت A3 تحریر 80 گرم

1,766,000 تومان

تراکت B3 کرافت 80 گرم

2,794,000 تومان

تراکت A3 گلاسه 135 گرم

1,821,000 تومان

تراکت B3 تحریر 100 گرم

2,266,000 تومان

تراکت سایز واقعی A3 تحریر 80 گرم

2,143,000 تومان

تراکت B4 تحریر 100 گرم

1,180,000 تومان

تراکت B4 گلاسه 170 گرم

1,884,000 تومان

تراکت A4 کرافت 80 گرم

974,000 تومان

تراکت B4 کرافت 80 گرم

1,455,000 تومان

تراکت A4 تحریر 80 گرم

830,000 تومان

تراکت A4 گلاسه 170 گرم

1,335,000 تومان

تراکت B4 گلاسه 135 گرم

1,412,000 تومان

تراکت B4 تحریر 80 گرم

1,233,000 تومان

تراکت A4 گلاسه 135 گرم

948,000 تومان

تراکت سایز واقعی A4 کتان 120 گرم

1,275,000 تومان

تراکت سایز واقعی A4 تحریر 100 گرم

1,069,000 تومان

تراکت سایز واقعی A4 تحریر 80 گرم

1,088,000 تومان